Tapos na ang klase kay bernard na naman ako maging busy