Swerti ng magpinsan sinabay ng kanilang amo sa iyotan