Sulit ang pag attent niya ng kasal dahil naka bingwit ng dalawang dangkal