Subrang strikta mo sa office ang lambot mo pagdating kay mr