Sogo owner nakipag iyotan sa costumer nilang bolakbol