Sinulit na niya dahil subrang fresh ng pekpek niya