Sinisid ang kweba bago pinasukan ng matulis na batuta