Sinagad Sa Sampupunan Tapos Di Pa Napasok Nalabasan Ng Biglaan