Sa tagal na panahon natikman niya narin si lodi buds