Sa subrang ganda klase klaseng tite ang naka pasok sa kweba