Sa hotel pinagpatuloy ang inuman na may kasamang iyotan