Pinaglaruan niya lang pero lalo siyang ginaganahan