Palibhasa mas magaling talaga siya kaysa sa asawa ko