Pagod na siya kakakain pero kailgan niya ito palabasin