Naging pabor sa kanya kung si amo ang kanyang kasama