Maricar sumama sa iba habang nasa barko ang tunay na asawa