Marami ang nagtanka pero si bobet lang ang naka pasa