Magagalit Kana Lang Talaga Sa Wala Dahil Lagi Siyang Naka Patong Sa Iba