Kinain Ang Sisidlan Buti Nalang Walang Lumabas Na Galing Tiyan