Kailangan Mag Sikap Araw At Gabi Para Sa Kinabukasan Ko