Kahit ano nalang pinapasok sa puki niyang malambot