Gutom Daw Siya Pero Saging Ni Toper Ang Gusto Niyang Kainin