Di Dw Sapat Tite Ng Jowa Niya Kaya Lage Siyang Nag Sosolo