Dahil na lock ang dormitory dito muna kami sa hallway