Basta Maging Loyal Kalang Maganda Ang Iyong Kinabukasan